Jubileumskompendium 50 år

Allmänt om Bågskytte

Bågskytte enligt nuvarande former har utövats sedan sekelskiftet. Redan i Paris 1900 blev bågskytte olympisk gren fram till i Antwerpen 1920 för att återigen införas 1972 i München.

1988 fick bågskyttet ”Guldringen” som Atlanta-OS bästa sportunderhållning.

Internationella Bågskytteförbundet (FITA) bildades 1931. Fr.o m. 2011 heter det internationella Bågskytteförbundet World Archery Fédération (WA).

Första världsmästerskapet arrangerades 1931.

Bågskytte i Sverige

Den första svenska bågskytteklubben bildades i Stockholm 1928.
Svenska Bågskytteförbundet (SBF) bildades 1940 och anslöt sig
till Riksidrottsförbundet år 1950.

Första Svenska Mästerskapen avgjordes 1929
I Sverige finns 160 klubbar med ca 8000 medlemmar.
Från 1996 är handikapp bågskyttet införlivat som en gren
inom förbundet.

Den första instruktionsboken skrevs redan 1883 av svenska
idrottens fader Viktor Balk.

SBF har i Olofström sitt bågskyttegymnasium sedan 1998.

Bågskytte på Gotland

Till Gotland kom bågskyttet på 1940-talet genom kapten Ljunggren vid ett av våra dåvarande regementen. Han bildade Gotlands Bågskyttegille där en av de aktiva skyttarna var flygaren Nils Thüring känd av många gotlänningar. Detta ºgille” upplöstes så småningom.

1949 träffade Helge Snöbohm då 14 år Gert Spicker från Stockholm. Gert inspirerade Helge och en livlig brevväxling uppstod om tips och råd angående bågskytte. Helge med bågskyttekompisar höll till vid Hällarna. 1951 träffade Helge Bengt Larsson som höll på med eget bågskytte. Bengt kände då till att det var några ungdomar vid Silikattegelfabriken vid Skrubbs som också höll på med bågskytte, en av dem var Lennart Olofsson.

Helge, Bengt och Lennart kommer överens om att bygga gemensamma banor i Silikatens ”sandgropar”, därefter var träningen i full gång 1953. Många ungdomar från Furulundsområdet fyllde på bågskyttegruppen.

Grupperna från Hällarna och Silikaten kom bra överens och Bågskytteklubben Vildkaninen bildades 3 april 1964 med c:a 25 medlemmar.

BKV-s första ordförande blev Helge Snöbohm.

BKV har allt sedan dess varit Gotlands enda moderna bågskytteklubb. Det är inte riktigt
sant, för i mitten av 50-talet fanns en klubb i Roma och 1957 hölls det första DM-et på
Gotland.

SDF och klubb på Gotland

1964, 3 april bildades Bågskytteklubben Vildkaninen.

I början var skjutningen förlagd till ”silikaten” vid Skrubbs (där COOP Forum nu kom-
mer att ligga), sandmarken där var skonsam mot pilarna, men det området övergavs
efter något år för ett skogsområde i Stenkumla. Marken i Stenkumla området var mera
kuperad och gav större omväxling och bättre träning inför fastlandstävlingarna. Där hål-
ler klubben till än idag. De första åren fanns ingen inomhushall vintertid men senare har
verksamheten flyttat omkring till olika lokaler för att 1989 hamna i Visby Skyttehall. En
lokal som delas med de andra skytteföreningarna i Visby.

1997 bantades Specialdistriktsförbunden (SDF). Antalet distrikt minskades från 24 till
12. Gotland kom då att tillhöra, Småland, Blekinge och Öland, kallat Sydöstra Göta-
lands Bågskytteförbund (SÖGBF). Tidigare var vi ett ombudsmannaområde, vår första
ombudsman var Jan Ruthblad. Mycket duktig organisatör och med gott PR-sinne vilket
bidrog till att bågskyttet kom att synas på Gotland. Hans senare meriter, återuppstart av
Karlskrona bågskytteklubb, ordf. i Huskvarna bågskytteklubb, V.ordf. och valberedning-
ens ordf.i SBF.

Framträdande bågskytte personligheter ”stjärnor”, som nått
framgångar samt ledare som gjort betydelsefulla insatser

På 1960-talet, i föreningens begynnelse fanns några herrar som sköt i den då instinktiva
klassen. Sture ”Dullen” Carlsson, Leif Broström, Helge Snöbohm och Gösta Andersson,
dem syntes ofta högt upp i resultatlistorna vid de nationella tävlingarna i Sverige. ”Dul-
len” var i slutet av 1960-talet bland de tio bästa i Sverige.

Unikt för klubben är att en av grundarna Lennart Olofsson fortfarande är aktiv både
som skytt, instruktör och styrelseledamot. Han har gått från kassör till ordförande och
avslutar nu som v.ordförande. Lennart var även med och startade det medeltida båg-
skyttet 1986, det ingick då i BKV de första åren men 1999 beslöts att dela upp det i två
föreningar så BKV står för det moderna tävlingsbågskyttet och Gutars Bågskyttar står
för det medeltida skyttet. Sven-Olof ”Svenne” Lundgren ledde med stor entusiasm under
många år bl.a. ungdomsarbetet. Ett par andra entusiaster är Inger och Alf Johansson som
är sedan många år styrelsemedlemmar, tränare och instruktörer samt goda skyttar.
Rolf Hallin en ”doldis” som alltid fanns till hands när det behövdes även en duktig lång-
bågeskytt.

Skjut-stilar klasser

Klubben har under hela sin tid haft övervägande
”Klassiska” skyttar. Numera heter klassen Barebow.
Men även Fristil (skjutstilen som förekommer vid OS),
Compound (utväxling via hjul) samt Långbågen har
kommit starkt på senare år.

Inomhusstävlingar

Från mitten av 1990-talet har framgångarna kommit speciellt vid inomhusskyttet i SM.
Alf Johansson tog guld 96, 97 och 98 och Inger Johansson 99. 2002 tog junioren Linda
Johansson ett SM guld och 2003 var det dags för Victor Karlsson att ta över som Svensk
juniormästare, alla i klassisk/barebow stil Vid första långbåge inne SM-et 1997 kom
Lennart Olofsson på andra plats.

Några andra framträdande skyttar var också Daniel Lind och Andreas Martis som alltid
placerade sig i toppen vid nationella tävlingar. På senare tid så har compundskyttarna
Kenneth Jensen, Roger Sandelin, Micael Lerberg och kämpen Peter Carlsson visat fram-
fötterna.

Två ännu gällande svenska rekord innehas av klubbens skyttar Viktor Karlsson och Inger
Johansson.

Utomhustävlingar

Skogsskyttet, jakt- o fältskyttet, har varit det mest populära tidigare åren i föreningen.
Vid Jakt-SM 2004 och 2007 kom Lennart Olofsson vid båda tillfällena på en tredje plats.
Vid Island Games 1999 här på Gotland tog Lena Eklund en bronsmedalj i DF21.
Vid Island Games 2011 deltog vi med fem skyttar och fyra tog medalj, Roger Sandelin tog
Guld HC21, Micael Lerberg, Rebekka Gannholm och Jan-Åke Andersson tog alla brons i
respektive klasser.

Vid tavel SM 2013 tog Kenneth Jensen Guld.

Vid Gutepilen/tavel DM 2013 tog Micael Lerberg Guld i HC21

Vid 3D SM 2013 blev Filip Gandarve svensk juniormästare. Fantastiska framgångar de
senaste åren.

Arrangör av nationella tävlingar

BKV har tidigare under många år arrangerat ”Kaninjakten” en mycket populär jakt-
tävling. Tyvärr så har intresset från fastlandet minskat så den tävlingen är för tillfället
nedlagd, dyra resekostnader.

BKV stod också som arrangör för bågskyttetävlingen vid Island Games när spelen gick
här på ön 1999.

2010 arrangerade klubben DM i jakt och fält och 2013 tavel DM, båda med hedern i
behåll.

Utvecklingen på senare år samt framtidsplaner

Antalet medlemmar växlar från år till år men är just nu ca 100 st. med en liten tendens
till ökning de senaste åren. Vi satsar mycket på ungdomarna, vilka är framtiden. En ut-
veckling som övriga klubbar i landet också gör. Här på Gotland arrangerar klubben tavel
SM 2014 som går av stapeln i mitten på augusti. Island Games 2017 blir en annan stor
händelse här på ön för oss.

Förutom de vanliga aktiviteterna och klubbtävlingarna så skall vi även satsa på bredd och
elit framöver.

Västerhejde 2014-04-03. Sammanställt av Lennart Olofsson