Regler

Regler för träning och tävling

Kom i tid

 • Innan träningen börjar skall du vara skjutklar, bågen uppspänd o.s.v.
 • Mobilsignalen avstängd
 • Träningen pågår den tid som sagts, respektera såväl start- som sluttid

Vilka skall vara i skjuthallen

 • De skyttar som deltar i träningspasset
 • Ledarna som jobbar med den gruppen
 • Föräldrar som vill titta på sina barn

Uppförande i skjuthallen

 • Inget skrik, spring eller störande prat
 • Visa respekt och hänsyn både till varandra och till ledarna

På skjutlinjen

 • Inget prat
 • Ingen ”psykning” eller liknande av varandra
 • Tre pilar = en serie
 • När du skjutit klart, går du lugnt och väntar bakom väntlinjen

Säkerhet

 • Följ tränarens anvisningar
 • GÅ fram till tavlan och hämta pilarna
 • Lek inte med materialet typ pil eller kogerfäktning

Frånvaro

 • Om du kommer att vara borta flera veckor vill vi gärna veta det

Vid lån av klubbens material

 • Tränaren tar fram det du skall använda
 • Vill du byta något får du säga till först
 • Materialet i bågskåpet är tränarens ansvar så regeln att inte röra annans utrustning gäller även för utrustningen i skåpet