Styrelse

BK Vildkaninens styrelse för 2022

  • Ordförande Rebekka Ganholm 073-596 63 18
  • Kassör Peter Carlsson tel. 073-654 85 78
  • Materialförvaltare Alf Johansson tel. 0498-21 81 64 / 072-746 67 97
  • Ledamot Zadok Lev 070-788 14 32
  • Ledamot Micael Lerberg 070-548 42 13
  • Suppleant Thomas Mavian 070-671 99 01

Representant gentemot GI/SÖGBF Rebekka Ganholm 073-596 63 18

Organisationsnummer 834000-6736